Husen på bild är inte kopplade till artikeltexten. Foto: Joakim Aglo/Unsplash

Höjd tomträttsavgift kan drabba många bostadsrättsföreningar

Höjda tomträttsavgifter kan göra att flera bostadsrättsägare kan få höjda avgifter i framtiden. Som exempelvis i Stockholm där en bostadsrättsförening i år fått en höjning på tomträttsavgälden med 100 procent, något som är helt lagligt.

Just nu är det ett högt tryck på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Det gör att affärerna går snabbare och att du som köpare kanske inte alltid hinner med att kolla upp allt som rör bostaden du köper. En av de faktorer som är viktiga att kolla upp innan köpet och som kan påverka din ekonomi framöver är den så kallade tomträtten.

Läs här om: Fakta tomträtt/tomträttsavgäld

Det är Svenska Dagbladet som i en artikel idag berättar om bostadsrättsföreningen Hamnvakten i Hammarbyhöjden, i södra Stockholm, som fått sin årshyra för tomträtten höjd med 100 procent. Det har medfört en extra kostnad för varje bostadsrätt med cirka 27 000 kronor per år. Och allt är helt enligt lag då markägaren har rätt att höja avgälden när avtalet ska förnyas. En avgiftshöjning som kan drabba flera hundra bostadsrättsföreningar i Sverige när tomträttavtalen ska förnyas. Det är en lukrativ marknad för exempelvis Stockholms Stad som förväntas få in cirka 2, 6 miljarder kronor i tomträttsavgäld i år.

Därför är det mycket viktigt att kolla upp om föreningen äger marken eller inte. För när bostadsrättsföreningen inte äger den mark där huset står måste dem betala en årligen hyra, tomträttsavgäld, till ägaren av marken som då oftast är kommun eller stat. Så det är viktigt att kolla upp när tomträttsavtalet ska förhandlas om, när det ska göras om och om föreningen i sitt sparande har tagit höjd för eventuell höjning när avtalet går ut. En ökad tomthyra kan innebära stora kostnader för föreningen och i slutändan påverka så att du får en högre avgift för bostadsrätten.

Här kan du läsa Svenska Dagbladets artikel