Foto: CS Riv & Håltagning AB

Hon driver fram förändringar inom rivningsbranschen

När vi pratar om fastigheter är det ofta konstruktionsprocessen som vi tänker på. Men dekonstruktion, eller rivning, är också en betydelsefull del av en fastighets livscykel som påverkar både miljön och hälsa. Vi har intervjuat byggbranschens egna hållbarprofil, Amanda Borneke, om det viktiga miljöarbetet, framtidens utmaningar för branschen och om att våga tänka nya tankar.

Det är säkert att säga att rivningsbranschen inte får stå i rampljuset speciellt ofta. Kanske är det inte så konstigt med tanke på att de byggarbetsplatser vi ser ofta har varit en före detta rivningsplats. Amanda Borneke arbetar som kvalitets- och ledare på Storskogenbolaget CS Riv och Håltagning AB, men är mer känd som en av byggbranschens främsta influensers. Hon är mångfaldigt prisbelönad för att utmana bygg- och rivningsbranschen med sitt nya och revolutionerande tankesätt.

-Jag ser mig själv som en personlig tränare i hållbarhet. Mitt uppdrag är att sätta upp hållbarhetsmål och sedan coacha hela verksamheten dit. Det senaste året har jag jobbat med att klimatanpassa maskinflottan till fossilfritt och elektriskt. En annan del är att CS jobbar med dekonstruktion, före demolering, av byggnader där en fastighet ska ses som en materialbank med resurser som går att återbruka, säger Amanda Borneke.

Dags för ordentlig klimatomställning

Statistik visar att byggbranschen står för 20 procent av Sveriges totala klimatpåverkan och rivningsavfallet representerar 30 procent av allt avfall som flödar i Europa just nu berättar Amanda Borneke för bostadsnytt.online. Alla branscher idag måste ställa om och arbeta aktivt med miljöfrågor och byggbranschen är inget undantag. Naturvårdsverket har konstaterat att återvinning och återbruk av bygg- och rivningsavfall måste öka, och att och att andelen miljöfarligt avfall måste begränsas. Det som krävs är en effektivare sortering av avfallet.

Foto: Annika Persson/Precious People

-Jag brukar förklara hållbarhetsvärlden som en såpbubbla. Den är genomskinlig och rådande trender är tydliga och vi vet vilka som är de sakpolitiska representanterna. Byggbranschen är mer som en metallkula – där finns ingen insyn och vi har inte koll på vad som är viktigt i branschen just nu och det finns inga tydliga politiska representanter. Mitt arbete handlar mycket om att göra metallkulan mer transparent. Ett aktivt hållbarhetsarbete höjer inte bara attraktionen för branschen utan bidrar till att vi bygger ett bättre Sverige, säger Amanda Borneke

En fastighet står klar. Byggherren kan lämna över den till dess ägare. Det är ju här man vill tro att resan börjar för fastigheten. Den ska nu fyllas med antingen kontor eller människors bostäder. Att den en dag ska dekonstrueras känns avlägset och ganska irrelevant. Men är det dags att vända på kuttingen och inse att det är vid en rivning som nya fastigheter får liv? Amanda Borneke menar att rivningsfasen inte är det man kallar för end of life utan starten på en ny process istället.

-De senaste två åren har jag undersökt vad som händer när jag istället kallar rivningen för beginning of life och hur det låser upp hållbara beteenden i branschen som länge varit låsta. Det är grundläggande psykologi att vi vill vara en del av något positivt. Rivningen ska inte ses som en slutstation eller materialdöd. Det är här som material får nytt liv och ett nytt syfte, och det är här kompetensen kring dekonstruktion faktiskt finns, förklarar Amanda Borneke

En annan rekommendation hon lämnar är att varje arkitektkontor borde samarbeta med en rivningsentreprenör för då kan cirkeln i byggprocessen slutas och vi kommer då att tänka cirkulärt på ett mer automatiskt sätt. Dessutom måste vi få in upphandlingskrav för cirkulära flöden. Det krävs för att vi ska uppnå Parisavtalet enligt Amanda Borneke.

5G ger nya möjligheter

Amanda Borneke tänker fortsätta sitt idoga arbete som byggbranschens egna hållbarhetsprofil. Hon har precis deltagit i Dagens Industris konferens ”5G 2020” som hållbarhetsexpert för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.  

-Byggbranschen är digitaliseringens sorgebarn. Branschen missade tåget för 30 år sedan och har därför två omställningar att göra i framtiden – en för digitaliseringen och en för klimatet. Långsiktigt kommer det nya 5G-nätet bidra till att vi kan optimera resursanvändning, fjärrstyra maskiner, spåra produktionen och följa medarbetarnas välbefinnande. Det är en absolut möjliggörare för hållbarhet. Jag är väldigt förväntansfull, berättar Amanda Borneke