Foto: Filipe Lourenço Marques /Unsplash

Viktigt att du har koll på bostadsrättsföreningens ekonomi

Många som idag köper bostadsrätt har bra koll på sin egen ekonomi men samtidigt dålig koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Med tanke på att ett bostadsköp troligtvis är en av de viktigaste ekonomiska affärer vi gör är det lite konstigt. För när du köper en bostadsrätt får du samtidigt ansvar för en del av föreningens skulder.

Att köpa en bostadsrätt innebär mycket mer än att bara ta hänsyn till lägenhetens pris och månadsavgift. Det är viktigt att komma ihåg att du inte bara köper en lägenhet som du har nyttjanderätt till, utan också blir ansvarig för en andel i bostadsrättsföreningen. Det betyder att, du genom ditt köp, blir automatiskt ansvarig för din lägenhets andel av föreningens lånekostnader. Därför är det viktigt när man köper en bostadsrätt att även gå igenom föreningens ekonomi noga. Något som det visat sig inte alltid är lätt.

– Många kan köpa bostad, men det är inte så många som kan förstå en årsredovisning. Det här är ett stort problem, tycker jag. De flesta vet att man borde läsa föreningens årsredovisning, men sen när man läser vet många inte vad de ska titta efter eller hur man ska tolka siffrorna. Dessutom är även upp till dig som privatperson att jämföra olika bostadsrättsföreningar med varandra för att urskilja den med bäst ekonomi. Därför är det viktigt att du som ska köpa en bostadsrätt tar hjälp. Fråga din mäklare, ring ordföranden i föreningen eller fråga någon närstående som är mer insatt så att du verkligen förstår vad du tar på dig för ekonomiskt ansvar, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Läs även: Risk med för lågt sparande i bostadsrättsföreningar

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

I en undersökning som SBAB gjorde för något år sedan, visar det sig att 31 procent läst årsredovisningen vid bostadsrättsköpet men inte förstått vad man skulle titta efter. Hela 17 procent svarar, i samma undersökning, att det inte fanns tid att granska. Här har nog den korta tidsperiod som varit under de senaste åren mellan visning och klar bostadsrättsaffär spelat stor roll. Många har helt enkelt mest fokuserat på drömlägenhetens pris och månadsavgiften och helt glömt att titta på föreningens skuldsättning. Och kanske inte tänkt på att månadsavgiften inte är en fast avgift utan kan förändras i framtiden efter styrelsebeslut. För det finns flera saker som kan påverka ekonomin i bostadsrättsföreningen. En förening kan behöva höja månadsavgiften exempelvis om räntorna stiger framöver, om bostadsrättsföreningen inte äger tomten huset är byggt på och tomträttspriset höjs eller om föreningen inte har sparat tillräckligt mycket pengar för framtida underhållsarbeten.

– Därför är det viktigt att titta på belåning och föreningens räntekänslighet. Har de rörlig ränta eller är de bundna, och om de är bundna när ska de omförhandlas? Men titta också på om det finns en underhållsplan, om det är renoveringar på gång och att det isåfall finns medel avsatta för det. Om ej, är risken att det kan påverka månadsavgiften i framtiden, säger Claudia Wörmann.

Många bostadsrättsföreningar i det äldre fastighetsbeståndet har bra ekonomi, då de har haft tid på sig att amortera lån. Men en hel del föreningar, där föreningarnas bostadslån ligger i överkant eller man inte sparat tillräckligt mycket kapital för underhåll för att hålla nere månadsavgiften kan få problem, precis som under 90-talets början. Vi ser också idag att det inte är lika lätt att sälja nyproducerat som tidigare, och att alla lägenheter inte alltid säljs direkt. Men bör man vara orolig om man har köpt en bostadsrätt i ett nyproducerat hus och det finns flera lägenheter som inte blivit sålda?

Läs även: Risk med för lågt sparande i bostadsrättsföreningar

– Nej, det vanligaste är att byggherrar åtar sig att köpa tillbaka de lägenheter som inte säljs i nyproducerade hus så att bostadsrättsföreningen hålls skadeslös. Men detta är inget lagstadgat och något som man som köpare bör kolla upp att de verkligen åtar sig att göra. Dessutom, eftersom ett sådant tillbakaköp belastar byggherrens egen balansräkning, bör man tillse att det finns ekonomiska muskler för byggherren att göra detta, berättar Claudia Wörmann. 

Årsredovisning – 4 viktiga delar

Förvaltningsberättelse

Här hittar du styrelsens beskrivning av årets viktigaste händelser. Här brukar det också redovisas fakta som antal lägenheter i föreningen, vilka som sitter i styrelse och om det har gjorts något underhållsarbete under året på fastigheten. Här kan du också hitta information om planerade underhåll.

Resultaträkning

Det viktigaste här är att se att föreningens intäkter täcker föreningens kostnader. Har föreningen långvarigt stora underskott så kan det tyda på att avgifterna kommer att behöva höjas.

Balansräkning

Här hittar du föreningens tillgångar och skulder. Det är under balansräkningen som du hittar föreningens lån. Utöver lånen så ser du även här avsatta medel i underhållsfond och föreningens kassa.

Tilläggsupplysningar

Här specificeras siffrorna från resultaträkningen, du kan bland annat se hur mycket föreningen betalat för el, vatten, värme, sophantering, reparationer m.m. Här specificeras också hur stora avskrivningar föreningen har samt avsättningar till underhållsfond.