Tomträtt

Om bostadsföreningen inte äger marken själva så har man en tomträtt. Det finns då ett avtal, oftast med stat eller kommun, som innebär att föreningen har rätt att bruka marken för en viss kostnad och föreningen måste då betala en årlig avgift, tomträttsavgäld, till markägaren. Den så kallade tomträttsavgälden, avgiften, är en osäker faktor för bostadsrättsföreningens ekonomi och höjd avgäld kan påverka föreningens ekonomi negativt i framtiden med höjda avgifter som resultat. Därför är det viktigt när du köper en bostadsrätt att kolla upp om föreningen äger marken eller inte. Skulle det vara så att föreningen inte äger marken, utan det är en tomträtt så ta reda på när avtalet ska förnyas och om föreningen i sitt sparande tar höjd för en eventuell höjning av tomträttsavgiften. Skulle föreningen inte ha sparat för det så kommer en höjning att påverka så att du som bostadsrättsägare får en höjd avgift.