Foto: Brandon Griggs/Unsplash

Bostadspriserna påverkas av coronapandemin

Under aprilmånad sjönk prisnivån något på bostadsrätter över hela Sverige med en procent, visar senaste rapporten från Svensk Mäklarstatistik. Priserna i storstadsområdena Stockholm och Göteborg följde rikssnittet medan Stormalmö fick ett något större pristapp på två procent.

Vi ser nu i Svensk Mäklarstatistiks redovisning för april månad en fortsättning på den inbromsning bland bostadspriserna som började i mitten av mars. Det kommer från ett läge där vi såg bostadspriserna stiga under hela hösten och vintern. Trenden med minskade prisnivåer gäller än så länge bostadsrätter. Trots den oro som varit under den senaste tiden såldes det fler bostäder under april om man jämför med 2018. Totalt såldes 14 100 bostäder och villaförsäljningen stod för den största delen av ökningen medan antalet sålda bostadsrätter var nästan samma som förra året.

Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån kommenterar statistiken i ett pressmeddelande med:

–Vi är nog alla lite förvånade över att vi hittills inte sett större effekter av Coronakrisen på bostadsmarknaden. Både antal affärer och priser ligger stabilt. Bakom siffrorna kan vi ändå se en del förändrade konsumentbeteenden som kan bli tydligare framåt. Vi tror på lägre utbud och omsättning framåt men inte någon dramatisk påverkan på priserna de närmaste månaderna, säger Johan Engström.

Om vi tittar specifikt på våra storstäder så hamnade prisfallet för Stor-Stockholm och Stor-Göteborg hå en procent medan Stor-Malmö såg ett prisfall på två procent.

– Särskilt tydlig är nedgången i Malmöområdet där priserna i både storstadsområdet och de centrala delarna sjönk med -2%. I Stockholm, centrala Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med -1% medan de var oförändrade i centrala Göteborg. Samtliga årstakter ligger fortsatt på plus och är högst i Stockholmsområdet med +8% medan Malmö- och Göteborgsområdena ligger mellan +4 till +5%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

För villapriserna är läget än så länge stabilare, och det blev en prisökning på en procent under april. Men här bör man beakta att villapriserna brukar släpa efter när konjunkturförändringar sker.

– Under april var priserna oförändrade i Stor-Stockholm och Stor-Malmö medan de ökade med +1% i Stor-Göteborg. Att rikspriserna ändå ökade med +1% beror till stor del av försäljningar utanför storstadsområdena. Årstakten varierar mellan +3% och +5%, säger Per-Arne Sandegren.