Villapriserna i Sverige steg i juni med 2 procent. Foto: Marcin Dziedzic/Unsplash

Villapriserna fortsatte uppåt i juni och fritidshusen är vinnare

Den oro som många experter uttryckte under våren för att bostadsmarknaden skulle drabbas negativt av coronapandemin verkar inte riktigt ha bäring i verkligheten, framför allt inte när det kommer till priser på villor och fritidshus. Villapriserna steg med 2 procent i juni och fritidshuspriserna ökade med 9 procent under det senaste året.

Bostadsmarknaden verkar ha klarat sig betydligt bättre än många trodde under våren visar senaste mätningarna från Svensk mäklarstatistik. Det fanns farhågor att priserna skulle sjunka under våren på grund av den ökande osäkerheten på arbetsmarknaden. Även om bostadsrättspriserna har sjunkit med 3 procent under de senaste månaderna är det långt från det fall på 15 procent som en av våra storbanker hade som prognos. För villor i riket har priserna dessutom stigit under de senaste tre månaderna med 4 procent, och under juni så steg villapriserna i landet med 2 procent.

– De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar under juni. På tre månader spretar siffrorna med nedgång för bostadsrätter och uppgång för villor. Överlag har Corona påverkat marknaden förvånansvärt lite men det har blivit en mer splittrad och ryckig marknad, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

För bostadsrätter kom den prisökning vi såg under senhöst och vinter av sig något och i juni var bostadsrättspriserna oförändrade i riket medan priserna i våra storstäder både gick upp och ner. Under de senaste tre månaderna har priserna sjunkit med 3 procent i Sverige, dock är det fortfarande en prisökning på 2 procent för bostadsrätter om vi tittar på årsbasis och upp till 4 procent om vi tittar på priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg.

– Prisutvecklingen för bostadsrätter gick åt olika håll i de tre storstadsområdena senaste månaden. Priserna i Stockholmsområdet minskade med -1%, ökade i Göteborgsområdet med +1% och var oförändrade i Malmöområdet. Årstakterna ligger mellan -1% och +4%. Priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg har ökat mest med +4% de senaste 12 månaderna, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Intresset för svenska fritidshus har ökat under det senaste året vilket visar sig i priserna som har stigit med 9 procent. Medelpriset för ett fritidshus ligger nu på 1 849 000 kronor. Medelpriset på en villa i Sverige är nu 3,4 miljoner kronor och högsta priset hittar vi i Stockholm där medelpriset stigit till 6,1 miljoner medan flest villor säljs i Västra Götalands län, där medelpriset är 3,5 miljoner kronor.  Den minskning vi såg i antal sålda bostadsrätter och villor i maj vändes till en ökning i juni och i jämförelse med juni 2019 såldes 3 procent fler villor och 14 procent fler bostadsrätter, för bostadsrätter blev det även en rekordnotering på 10 000 sålda under juni.

– Summerar vi första halvåret kan vi, trots Corona-pandemin, konstatera att antalet sålda bostäder nådde rekordnivåer. Jämför vi årets första halvår med samma period förra året var antalet sålda bostadsrätter 57 700 (+3%), antalet sålda villor 28 200 (+2%) och antalet fritidshus 3 100 (+12%), avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% – 3% + 2% 39 295
Centrala Stockholm – 1% – 4% + 4% 92 533
Stor-Stockholm – 1% – 5% + 2% 58 224
Centrala Göteborg + 1% ± 0% + 2% 62 402
Stor-Göteborg + 1% – 1% + 4% 45 868
Centrala Malmö ± 0% – 4% + 1% 33 013
Stor-Malmö ± 0% – 3% – 1% 30 101

Prisstatistik VILLOR, juni2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 4% + 5% 3 392 000
Stor-Stockholm + 1% + 1% + 4% 6 137 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 5% 4 954 000
Stor-Malmö + 1% + 3% + 7% 4 502 000