Nu höjs taket för uppskovsbeloppet

Från och med 1 juli i år gäller nya regler för hur mycket skatt du kan skjuta upp att betala när du säljer din privatbostad med vinst. Det maximala uppskovsbeloppet höjs från 1,45 miljoner till 3 miljoner kronor.

Om du har sålt en bostad med vinst kan du välja mellan att betala av all skatt på den vinsten direkt eller skjuta på det framåt, att göra ett så kallat uppskov. Från och med 1 juli gäller ny nya regler när det kommer till hur stort uppskovsbelopp du får skjuta upp då taket på uppskovsbeloppet skjuts från 1,45 miljoner till 3 miljoner. Ändring gäller för alla privatbostäder som sålts efter 30 juni i år och innebär att du kan skjuta upp en större del av skatten du ska betala för den vinst du har gjort än tidigare.

Det här är troligen inte den enda ändringen som kommer att ske när det gäller uppskov. Regeringen har lagt ett förslag där man föreslår att uppskovsräntan, det vill säga den årliga kostnaden du betalar för att skjuta på vinstbeskattningen vid bostadsförsäljning, ska tas bort. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och skulle förslaget gå igenom så kommer de nya reglerna att gälla i den deklaration som lämnas in 2022.

Glöm inte att du måste deklarera för uppskov året efter du har sålt din bostad. Det vill säga har du sålt bostaden i år måste du deklarera för försäljningen 2021, och begära uppskov hos Skatteverket. Det är inte det belopp du skulle ha betalat i skatt som du får uppskov med, utan den del av vinstskatten du väntar med att betala. Det innebär inte heller att du slipper betala skatten, bara att du skjuter den på framtiden. Här kan det vara bra att veta att ett uppskov räknas som en skatteskuld och det kan därför ibland leda till viss restskatt. Vinstskatten vid bostadsförsäljning ligger just nu på 22 procent och uppskovsräntan på den del du skjuter framöver ligger idag på ca 0,5 procent. Du kan läsa mer om vad som gäller för uppskov på Skatteverkets hemsida, där kan du även räkna ut vilket uppskovsbelopp du kan få.