Bostadsminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

4 frågor till bostadsminister Per Bolund

Coronapandemin har satt sin prägel på Sverige. Vad innebär det för bostadspolitiken? Vi har frågat bostadsminister Per Bolund om nya bostäder, bostadspolitiska verktyg och hur han ska ta höjd för de nya utmaningarna som står för dörren.

Bostadsmarknaden har påverkats av coronapandemin. Vilka är utmaningarna att ta tag i inom bostadspolitiken för att skapa en rättvis och fungerande bostadsmarknad?

-Vi ska öka rättvisan och göra det möjligt för fler att öppna dörren till en bostad på bostadsmarknaden. En stor utmaning är att situationen i Sverige länge har varit ansträngd. Det finns både en stor bostadsbrist och det är svårt för många att etablera sig på bostadsmarknaden. Till exempel är det alltför svårt att byta bostad när man bildar familj, separerar eller flyttar hemifrån. Så ska det inte vara. I våras tillsatte jag en utredare som har i uppdrag att titta på två viktiga delar i den sociala bostadspolitiken. Utredaren ska både se över ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och se över befintliga verktyg, bland annat hyresgarantier och förturer i bostadsförmedlingar. Det här är en av de viktigaste utredningarna under den här mandatperioden.

Har du något bostadspolitiskt verktyg att introducera om pandemin blir långvarig?

-Flera åtgärder är redan genomförda, däribland möjligheten till amorteringsfrihet eller höjt bostadsbidrag för barnfamiljer. Effekterna av pandemin kommer hålla i sig och grundläggande för mig som miljöpartist är att människor ska kunna försörja sig och betala för sitt boende. Vårt parti fortsätter att kämpa för att fler ska omfattas av a-kassa och höja underhållstödet för ensamstående föräldrar. Att stärka våra trygghetssystem behövs för att stärka samhället.

Äldreboendefrågan är ju egentligen en socialpolitisk fråga. Men hur kan du som bostadsminister påverka bostäder och bostadsbyggande för äldre? Är det något du planerar att göra i höst med tanke på att man bör stå på tårna när det gäller den frågan?

-Jag känner ett stort engagemang för äldreboendefrågan och jag tycker att äldre ska kunna bo tryggt i hela Sverige. Vi har en åldrande befolkning och hälften av kommunerna har också brist på bostäder för äldre. Vi har idag två riktade åtgärder som ska underlätta att fler bostäder för äldre ska kunna byggas. Dels har vi ett investeringsstöd för bostäder för äldre som är generellt och riktas till hela landet. Med hjälp av stödet till bostäder för äldre har vi fått ungefär 10 000 nya bostäder sedan 2016. Sen har vi också Statens Bostadsomvandling – SBO – som tillsammans med kommuner med svag bostadsmarknad bygger trygghetsanpassade lägenheter. Dom här insatserna gör också att äldre tryggt kan bo kvar i sina hemkommuner, samtidigt som större bostäder kan bli lediga och erbjudas för exempelvis barnfamiljer att flytta in i.

Man har ju så klart all respekt för att kampen mot coronapandemin måste prioriteras och ta resurser. Men samtidigt är det ju viktigt att du är tydlig med bostadspolitiken framöver. Hur ser dina tankar och planer ut kring den?

-För mig handlar det om flera delar. 2016 infördes ett investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder och hittills har det bidragit till 35 000 lägenheter med lägre hyra. Miljöpartiet och regeringen har haft och fortsätter att ha ett stort fokus på att öka takten i bostadsbyggandet men det kommer inte att räcka med att enbart bygga mer. Merparten av de bostäder som finns är i det befintliga beståndet och därför är det centralt att det offentliga har verktyg att använda för att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden. Det gäller både det hyrda och ägda beståndet. Förutom att våra bostäder ska vara miljömässiga och klimatanpassade så behöver bostadsmarknaden vara mer tillgänglig för människor. Då krävs det en ökad social bostadspolitik.