Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att under september steg priset för bostadsrätter och villor på riksnivå med 2%. Under de senaste tre månaderna har priset på bostadsrätter ökat med 6% och villor med 5%.

Prisökning på bostäder trots Coronapandemin

Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att under september steg priset för bostadsrätter och villor på riksnivå med 2 procent. Under de senaste tre månaderna har priset på bostadsrätter ökat med 6 procent och villor med 5 procent. Under samma period har dessutom antalet bostadsrätter som sålt slagit rekord.

Det prisras som befarades att komma i spåren av Coronapandemin ser ut att utebli, åtminstone för ett tag framöver. Trots osäkerheten kring anställningar, jobben och uppsägningar verkar vi fortsatt våga satsa på nytt boende.

Störst ökning av bostadspriserna för bostadsrätter och villor i Storstockholm och Stormalmö.

Under september fortsatte bostadspriserna för bostadsrätter att öka. I Storstockholm och Stormalmö steg priserna med 3 procent. I Storgöteborg var ökningen något lägre, 1 procent.

Enligt Svensk Mäklarstatistik fortsatte priserna på villamarknaden att stiga för åttonde månaden i rad. I både Storstockholm och Stormalmö ökade priserna med 3 procent under september och i Storgöteborg var motsvarande siffra 2 procent. Antalet sålda bostadsrätter nådde nya rekordnivåer under september. Det såldes nästan 13.000 bostadsrätter vilket är 14% fler än förra september. Samtliga storstadsområden nådde månadsrekord och där stod Storstockholm, med över 5.400 sålda, för störst ökning med 26% fler än förra september.

Jenny Stenberg, VD på Fastighetsmäklarförbundet, kommenterar Svensk Mäklarstatistiks siffror i ett pressmeddelande.

-– Enligt statistiken verkar det finnas en fortsatt hög förfrågan på bostäder vilket såklart är positivt då det visar på rörlighet. Uppmaningarna till att fortsättningsvis jobba hemifrån kan vara en orsak till varför marknaden ser ut som den gör. Efter att ha spenderat så pass mycket tid hemma kan det finnas ett större behov till mer utrymme i hemmet.

Läs mer: www.maklarstatistik.se/pressmeddelanden/okande-bostadspriser-och-antalsrekord-i-september/