Bostadsminister Per Bolund och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på regeringens pressträff. Foto: skärmdump

Regeringen föreslår tillfälligt höjt bostadsbidrag

Regeringen presenterade igår ett förslag på tillfällig förstärkning av bostadsbidraget till barnfamiljer. Det innebär för en barnfamilj ett tilläggsbidrag på upp tlll 1 375 kronor per månad. 

Det var på en pressträff på onsdagen som bostadsminister Per Bolund (MP) och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade regeringens förslag för en tillfällig höjning av bostadsbidraget för de barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Detta för att hjälpa de hushåll med redan svag ekonomi som fått eller riskerar att få sänkta inkomster på grund av coronapandemin.

– Sammanlagt får 139 000 barnfamiljer bostadsbidrag varje månad, fler än 6 av 10 av dessa är ensamstående kvinnor med barn. För många barnfamiljer som lever med små marginaler är själva boendekostnaden den enskilt största utgiftsposten. Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av coronaviruset har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att nå barnfamiljer med svag ekonomi, det är därför en lämplig förmån att använda för att ge ekonomiskt utsatta barnfamiljer extra resurser i det här läget, sa Ardalan Shekarabi.

Tilläggsbidraget ska motsvara 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget och innebär ett tillägg på upp till 1 325 kronor per månad. Det ska betalas ut från 1 juli till och med 31 december i år och ingen särskild ansökan kommer att behövas.

– Det finns av förklarliga skäl en oro bland många givet den akuta krisen som Sverige och befinner sig i. Därför är dagens besked om ett nytt bostadstillägg för barnfamiljer väldigt välkommet tillskott för dem som behöver det allra mest. Den här insatsen är viktigt för att också säkerställa att människor kan behålla sin bostad, sa Per Bolund igår på pressträffen.